Danh mục sản phẩm

Một món quà đặc biệt dành cho Mẹ

Giường y tế ICU 5 chức năng OSADA SD-06DJ

38.000.000 

Giường y tế điện tách xe lăn ICHIGO IG-HB06E

32.000.000 

Giường y tế điện đa chức năng ICHIGO IG-HB04E

20.000.000 

Giường y tế điện 3 chức năng ICHIGO IG-HB03E

14.500.000 

Giường điện 3 chức năng NKM B10

14.500.000 

Giường điện 2 chức năng TJM GD02

12.500.000 

Giường y tế đa chức năng ICHIGO IG-HB04

12.000.000 

Giường bệnh nhân 2 tay quay có bô vệ sinh ZK25

8.500.000 

Giường bệnh nhân 2 tay quay ZK26

8.000.000 

Giường bệnh nhân 2 tay quay cao cấp tjm G02

8.500.000 

Giường y tế 1 chức năng ICHIGO IG-HB01S

7.300.000 

Giường bệnh nhân 2 tay quay 3 chức năng-DNH-2T-00B

25.000.000 

Giường bệnh nhân 4 tay quay A01-3

11.500.000 

Giường bệnh nhân 4 tay quay NAKITA NKM-B05

12.000.000 

Giường bệnh nhân 4 tay quay TJM G05

12.500.000 

Giường bệnh nhân 1 tay quay cao cấp TJM-G01B

6.500.000 
Shopping cart
Facebook YouTube